10 x 1kg`s for 299,00kr

Bland selv – 10 x 1kg for 299,00kr.

2 varianter oksemix og energi-mix, hakke

t.